GIRARDI LONG LIFE DESIGN

Állapotfelmérés, Diagnosztika...

A Girardi Long Life Design személyre szóló megoldásokat kínál. Ez nem csak a kalapok egyediségét jelenti, hanem azt is, hogy mindenki számára a saját alkatának, energetikai felépítésének, fizikai jellegzetességének, egészségi állapotának legjobban megfelelő lehetőségeket teremtünk. Energetikai kalapjaink couture színvonalon készülnek. Ezen a szinten a tervezők munkáit szakmailag kiemelkedő munkatársak készítik el. A Girardi Long Life Design annyiban követi ezt a gyakorlatot, hogy minden darabot mi, a tervezők készítjük. Ennek nagyon egyszerű oka van. Mi mindig rezgésről, energetikai harmóniáról beszélünk, amit meg kell valósítani ember és tárgy között. Ehhez a harmóniához hozzájárul a tárgy készítőjének a harmóniája, szellemi emelkedettsége. Az egyszerűen nem megengedhető, hogy egy alkalmazott kényszerből, munkaköri kötelességből készítsen el egy ilyen színvonalú darabot. Lehet, hogy van olyan olvasó, akinek ez már túlzás, de hallgassanak meg egy történetet, így talán elhiszik,hogy ennek a filozófiának van létjogosultsága.

Néhány évvel ez előtt, amikor elkezdtem foglalkozni a kalap alapanyagok transzmutációjával, készítettem látszólag két, teljesen egyforma kalapot. Elkészülte után rögtön felpróbálta egy barátnőm, aki igen érzékeny teremtés, igen fogékony a finom energiák érzékelésére, - ő maga is művész, jeles operaénekes. Akkortájt éppen depresszív állapotban volt, de megérezte a jelentős különbséget a két kalap között. Két napra rá, módomban volt egy tibeti Főpappal találkozni, egy baráti beszélgetés keretében, és kértem, hogy vizsgálja meg a két kalapot. Ő pontosan elmondta, hogy milyen finom rezgéseket közvetít az egyik kalap, míg a másik egyáltalán nem viseli magán a kiemelt gondoskodást. Ezek után még engem is meglepett a nagy tudású Rinpocse, mert elmondta, hogy ezt a kalapot olyan valaki viselte, aki viszont nagyon rossz, depressziós állapotban volt. Viselte ugyan az illető barátnőm mindkét kalapot, de az átalakított anyagú kalapon ez már nem volt érzékelhető. Egyszerűen nem vette fel a kalap a negatív rezgéseket! A történetnek két tapasztalata is van. Az egyik az, hogy meglepő pontossággal működik az alkímiai átalakítás, másrészt a hétköznapi darabok összeszednek és sokáig hordozzák a rezgéseket.

Így ezek után az a következtetés is érthető, hogy egy ilyen kiemelkedő adottságú ruhadarabot csak ihletett állapotban, tökéletes harmóniában szabad elkészíteni. Ha még ehhez a személyes találkozás ajándékaként, az emberi empátia és segítő szeretet is átlengi a munkát, olyan darab születik, ami életre szóló kihatású is lesz. A festőművész alkotását se ajánlatos, hogy a kisinas készítse.

Amikor azt mondjuk, hogy személyre szóló, egyéni rendszer a Girardi Long Life Design, akkor ezt diagnosztikával is alá kell támasztani. Ezt is személyesen végezzük. Ilyenkor egy teljes energetikai vizsgálat történik, ami minden szerv működésére kiterjed. Diagnosztikánk segítségével teljes képet kapunk a páciensről. Ez érthető úgy is, hogy a páciens minden lelki, pszichés adottságáról képet kapunk.

Az energetikai vizsgálaton túl mélyreható elemzést is készítünk keleti és nyugati asztrológiával, valamint ún. kronobiológiával. Ez a sokrétű vizsgálati módszer alkalmas arra, hogy ne csak a pillanatnyi állapotból vonjunk le végleges következtetéseket, hanem azt is értékeljük, hogy milyen adottságokkal született valaki és a jövőben milyen egészségi tendenciák várhatóak, hogy a szükséges óvintézkedéseket megtehessük a Girardi Long Life Design teljes tárházát igénybe véve.

Ugye, most már érthető a Design és a hosszú élet, a Long Life fogalmainak az összekapcsolása! Olyan módszereket kaphat a bátor "Vállalkozó" életvezetésben, táplálkozásban, borban, vízben, testápolásban, gyógynövény terápiában és kiemelten az energetikai öltözködés alapelemeiben, a kalapokban, melyek alkalmazásával a hosszú, egészséges, alkotó élet megvalósíthatóvá válik, és nem marad a vágyak ingatag birodalmában.