GIRARDI LONG LIFE DESIGN

Az energetikai kalaprendszerről egyszerűen...

Lehet, hogy még egy kicsit szokatlan, hogy olyan kalapokról beszélünk, amelyek hatással vannak az ember mindennemű működésére. Befolyásolják energiarendszerünket, de általa minden testműködésünket, tudati és érzelmi lehetőségeinket. Meglepőek ezek a megállapítások, de ugyanakkor nagyon egyszerűek is.

Abba kell csak belegondolni, hogy minden élő és élettelen dolog rendelkezik sajátos kisugárzással. Más a benyomás egy nagy golyó közelében, megint más egy éles tárgy mellett. Más érzéseink vannak egy román stílusú templomban, mint egy gótikus katedrálisban. De más érzések kerítenek hatalmukba egy iszlám mecsetben is, vagy egy zsidó zsinagógában. Jóllehet ez magyarázható sokféleképp, de mégis csak létezik a formarezonancia. A harangot se véletlenül öntik abban a formában. Ha jobban szólna egy köcsög forma, bizonyára már felváltotta volna a harang formát.

Megengedjük magunknak a továbbiakban azt is, hogy kijelentsük, hogy az egyes emberi alkattípusok is rejtenek valami sajátos emberi minőségeket. Más jellegű egy rövidlábú vaskos ember, mint egy madárcsontú filigrán. Ezek a testi minőségek sajátos lelki jellegzetességeket is hordoznak. Aki foglalkozott már asztrológiával, az el is szokott játszani ismeretlen emberek asztrológiai jegyeinek a kitalálásával. Vannak akik nagy biztonsággal meg tudják így határozni, hogy milyen születési jegyű emberrel találkoztak, és ez vajon milyen tulajdonságokkal rendelkezik. Tudományos szinten ez az ún. fiziognómia.

Tovább víve a gondolatot, az emberi test egy nagyon sajátos térforma. A divattervezők ezt figyelembe is veszik, hiszen igyekeznek minden testi formához a legelőnyösebb ruhát megtervezni. Ilyenkor nem tesznek mást, mint korrigálják a született térformát. Ha ezt jól eltalálják, akkor általában jól érzi magát benne a viselője. Ha nem sikerült jól korrigálni a testformát, akkor nem lesz kedvenc ruhadarab belőle.

Ha most a fentieket egy bioenergetikus vizsgálja meg, érdekes eredményre juthat. Ha kivesszük a ruhából az embert, akkor egy sajátos rezgésű térformát vizsgálhatunk. Amennyiben megváltoztatjuk egy kicsit a ruha szabását, akkor változni fog a ruha térformája, így változni fog a formarezonanciája is. Ha ez igaz, akkor az is igaz, hogy változni fog az emberre gyakorolt hatása is. Másként fogja érezni magát az ember. Igaz, viszont, hogy ez a legtöbb ember esetében öntudatlan érzés. A régi korok archaikus embere tudta ezeket a dolgokat. Ők még tudatosan használták a térformákat az öltözködésnél, kiváltképp a fejfedők viseletében. Sajátos térformájú fejfedőt viselt a katona, másfélét a tűzoltó. Megint mást viselt a tudós ember, kiváltképp az alkímista, mást a pap. Nem feltétlenül azért, hogy mutassa, hogy ő kicsoda, hanem azért, mert másfajta rezgésre volt szüksége. A legnagyobb tudás hordozói az alkimisták voltak. Ők a magányukban is speciális térformájú fejfedőket hordtak, - télen, nyáron.

Domonkos előtte:

Domonkos Úr előtte

Domonkos utána:

Domonkos Úr utána

Domonkosné előtte:

Domonkosné előtte

Domonkosné utána:

Domonkosné utána

Ezek után már érthető a Girardi Long Life Design törekvése abban, hogy megalkottuk azokat a térformákat kalapjainkban, melyek speciális rezgéseket hordoznak. Mi már a formákat nem orosz rulett formájában használjuk, hanem tudatosan. Mi pontosan tudjuk, hogy adott tulajdonságú embernek, adott időben milyen pontos térformára van szüksége fejfedőként ahhoz, hogy a lehető legjobb rezgésekhez jusson energetikai rendszere. Így pedig olyan lehetőségekhez juthatunk, amit nélküle elképzelhetetlen lenne.

Ezek a térformájú kalapok anyagában is sokkal többek, mint más ruhadarabok. A nagyon precíz formák teljesen más dinamikában működnek, mint az eddigi ruhadarabok. Nem csak komfortérzetben jelentenek változást, hanem biorezonanciás vizsgálatokkal kimutatható a jelentős változás. A használóink saját tapasztalatokkal írják le benyomásaikat az energetikai fejfedők használatáról. Kérjük is a jövőben megrendelőinket, hogy tapasztalataikat írják le, és mi közölni is fogjuk őket.

Kérek mindenkit, aki ezeket a sorokat olvassa, ne legyen előítélete az első benyomás hatására. Aki ezen sorokat írja, mérnökember. Egész lényembe a racionalitás ivódott be. Számomra először van a dolgoknak a működőképessége. Először bizonyítottan működniük kell a dolgoknak. Utána, már mérni is kell tudni, hogy mi történik a valamilyen módon működő dolgoknak. Rendszerünk tudatos rendszer. Tudatos térformájú kalapjaink valójában szerkezetek, melyek szigorú elvek szerint fejtik ki hatásukat az emberi egészség és szellem magasabb szintre való emelésében. A mai embernek ugyanis szüksége van a segítségre. Egy üzletember barátom a mai ember életét az aknamezőn való járáshoz hasonlította a minap. Mi azt akarjuk, hogy az egyre nehezebb természeti környezetben is magabiztosan, félelem nélkül létezhessünk a Girardi Long Life Design eszközrendszerével.

Úgyhogy bíztatok mindenkit arra, hogy saját tapasztalat alapján ítélkezzen a Girardi Long Life Design lehetőségeiről. Fejfedőink ugyanis nem hétköznapi kalapok, hanem nagy erőt képviselő térformák, amik fejre téve bizonyítanak és nem elképzelések alapján.

Álljon most itt néhány példa a Girardi Long Life Design arculatáról!

Kalap 1 Kalap 2
Kalap 3 Kalap 4
Kalap 5
Kalap 6

Az energetikai kalaprendszer legáltalánosabban használható darabja ez a fenti asztrológiai sapka. Ez alkalmas a folyamatos napközbeni, vagy éppen éjszakai alvásban való használatra. Kitűnő segítség munkában, - különösen a számítógéppel végzett munkánál javasoljuk a hordását.

Mit is jelent az, hogy energetikai sapka? Ez egy olyan fejfedő, amely képes hatást gyakorolni az ember energiarendszerére. Energiarendszerünk leegyszerűsítve az a software, ami működteti az ember fizikai, érzelmi és gondolati együttesét. De hogyan tud egy sapka minderre hatást gyakorolni? Gondoljunk csak a kínai akupunkturás gyógymódra! Azok a pontjai a testnek, amiket az akupunktőrök szúrnak az ún. akupunkturás energiavezetékek mentén helyezkednek el. Az akupunkturás vezetékek is csak részei egy nagyobb rendszernek, amelyeknek felsőbb szintje az ún. csakrarendszer, vagy energetikai központok rendszere. Ezekkel állnak kapcsolatban az akupunkturás vezetékek is. Az ember legfontosabb energiaközpontjai a fejen helyezkednek el. A csakraközpontok rendszerén az ún. bioenergetikusok tudnak dolgozni. Ők tudják szakszerűen befolyásolni, jó irányban korrigálni az energiarendszer megbomlott egyensúlyát.

A fentiek szerint tehát a megbomlott energiaközpontok működését külső eszközökkel befolyásolni lehet. Nagyon sok módszer kialakult erre az évezredek alatt. A mai ember mostanában kezdi ezeket az eljárásokat újra használni. A régi korok embere számára a Magyar Szent Korona használata teljesen természetes dolog volt. Soha nem kérdőjelezte meg senki a használatát. Tudták, hogy "működik". Csak a mai ember gondolja úgy, hogy ez nem tudományos, túlságosan misztikus. Egy keleti orvos-kutató embernek, - Dr. Edward Lee-nek kellett ahhoz jönni, hogy kimutassa kutatásaival azt, hogy a Korona egy működő energetikai rendszer, ami képes a koronázandó fő energiarendszerébe beleavatkozva azt teljesen megváltoztatni. A koronázás alkalmával az illető energiarendszerét alkalmassá teszi a Korona egy olyan informatikai rendszerrel való összekapcsolódásra, ahová ezek után önállóan is eljutva, információkat szerezhet az uralkodási gyakorlat döntéseinek következményeiről. A jövő számára nem egy ismeretlen, sötét világ, hanem egy olyan világos jelenség, mint a jelen valósága. Ezt a változást egy robbanásszerű tudati fejlődés hozza létre.

Felvetődik a kérdés, hogy mitől működő rendszer a Korona? Megvizsgálva a Koronát, azonnal feltűnik, hogy formailag is rendhagyó és szimbolikai rendszerében is nagyon gazdag. Lee doktor keleti filozófiai tudása alapján feltárta ezt a rendszert és levezette annak működési mechanizmusát. Összefoglalva és leegyszerűsítve:

  1. Formarezonancia
  2. Szimbólumok energetikai rendszere

Ez az, amitől működik a Korona!

A formarezonanciáról néhány szót. Ha egy egységnyi hosszúságú kristály rudat megkoccintunk, az rezgésbe jön, hangot ad. Ha ezekből az egységnyi hosszúságú kristályokból különféle térformákat hozunk létre és ezeket is rezgésbe hozzuk, mindegyik térforma más - más hangot, más rezgést fog kelteni. Így talán más megvilágításba kerülhet az a tény is, hogy különböző korok emberei más és más formájú templomokat kezdtek el építeni. Teljesen egyöntetűen. Más térformájú templomokat építettek a román-korban, megint mást a gótikában és a reneszánszban. Tudjuk, hogy az egyes korok eszmeisége is más volt. Mást igényelt az egyes kor embere szellemi, vallásos fejlődése. Vegyük ezt úgy, hogy ezek a térformák adott emberi tudatosság kifejlődéséhez járultak hozzá.

Régi tanítások szerint a különféle térformákkal befolyást lehet gyakorolni az egyes csakrák működésére. Minden egyes csakrának megvan a maga rezonáns működési módja. Ez pedig felfogható elektromos jelenségként is, hullámként is. Ennek értelmében az adott csakra rossz működése kijavítható egy megfelelő rezgésszámot képviselő térforma segítségével. Azonos hullámhosszú rezgések a fizikában megfeleltethetőek egymásnak. Mellesleg így működnek a manapság oly annyira divatos biorezonancia elvét felhasználó számítógépes diagnosztikai és kezelő berendezések.

Ejtsünk néhány szót a szimbólumokról!
A tiszta szimbólumok éppen úgy működnek, mint a térformák. Minden régi szellemi iskolának megvan a maga sajátos szimbolikai rendszere. Gondoljunk itt egy ismert szimbólumra, a Dávid-csillagra! Ez például tradíciókon átívelve a mai napig fennmaradt. Megszületett a sumér kultúrában, átvette az egyiptomi misztika, ma pedig a zsidó kultúra őrzi. Lehetséges - e, hogy ez csupán egy egyszerű piktogram, minden energetikai tartalom nélkül? Ugye mindenki érzi, hogy nem? Ha ún. "látó" ember pillant ezekre a szimbólumokra, akkor körülötte nagy ragyogást lát. Ez a ragyogás egy energetikai örvénylés, ez is egy sajátos rezgésforma.

A természetben minden élő és élettelen dolog sajátos, csak rá jellemző rezgéssel rendelkezik. A legtöbb ember által teremtett anyagi dolgok nem éppen olyan rezgést birtokolnak, amelyek segítenék az ember harmonikus működését. Ha sokféle energetikai terhelés, - pl. elektroszmog, - éri az embert, akkor egy idő után az energiarendszer lemerül, támogatásra szorul. Ilyenkor van szükség pl. biorezonancia kezelésekre.

Most értünk el oda, hogy megválaszoljuk, mitől is működik az energetikai sapka. Térformáját minden régi tradíció használja. A buddhizmustól a hinduizmuson keresztül a zsidóig. A szimbolikai rendszere egyszerűsítve követi a Korona szimbólumrendszerét. Hatásmechanizmusa természetesen nem egyenértékű vele, hiszen a Szentkorona energetikai befolyását a mai hétköznapi ember el sem tudná viselni károsodás nélkül. Nem jut a sapka használója egyszeriben olyan körülmények közé, ami megvilágosodottá tenné, de igen jelentős támogatást kap a megbillent energetikai rendszere! Olyasféle támogatást, mint a biorezonanciás kezelések. A biorezonanciás kezelések felvételére időről - időre el kell zarándokolni, az energetikai sapka viszont mindig kéznél van. Sikeresen alkalmazható a sapka fizikai és szellemi fáradtság gyorsabb leküzdéséhez. Segít a nyugalom stabilizálásában, így nagyon hasznos segítség meditációban, a meditációs állapot gyors felvételében.

Összefoglalva az energetikai sapka segítség az energetikai rendszer kiegyensúlyozásában. Mindig azon dolgozik, hogy a ránk jellemző energetikai egyensúly, - ami a csakrarendszer egyénre jellemző intenzitású egyensúlyát jelenti, - biztosított legyen. Hosszú távú használata az pedig hozzájárul az egyén tudati fejlődéséhez.

Az energetikai sapka szimbólumrendszerét édesvízi tenyésztett gyöngyök és féldrágakövek erősítik. A sapka személyre szólóan, megrendelésre készül. Ismerni kell a születési időt és meg kell különböztetni, hogy férfi, vagy nő számára készül a sapka.

A Solaris Bioenergetic - Line energetikai sapka új perspektivái...

Az energetikai sapkát 1995-ben fejlesztettem ki Dr Edward Lee irányítása mellett. Az alapul szolgáló energetikai "modell" a Magyar Szent Korona volt. A Szentkorona azon tulajdonságát használtuk ki, amely az ember energetikai rendszerét képes tökéletes harmóniába, (egyensúlyba) hozni.

Az energetikai sapka ez idáig meglehetősen általános szerkezet volt. Afféle bázismodell. Két dolgot vettünk figyelembe a készítésekor. Meg kellett különböztetni, hogy férfi, vagy nő számára készítjük-e, illetve azt, hogy milyen csillagjegyben született az illető.

Az elmúlt tíz - egynéhány évben meglehetősen sok tapasztalat gyűlt össze a sapka használatáról. Egyetlen tapasztalat sem kérdőjelezte meg a sapka igen hatékony működését. Ma már az azt használó emberek nem csodálkoznak azon, hogy egy sapka milyen komoly segítség a fizikai és lelki teljesítőképesség helyreállításában, illetve magasabb szintre emelésében.

Ma már elmondható, hogy akik a kezdetektől fogva viselik ezeket a sapkákat, azok mind jelentős szellemi fejlődésen mentek át. Nyilvánvalóan a sapka nélkül is elindultak volna a szellemi fejlődés nem könnyű útján, de a különös jelenség az, hogy mindannyian ezen az úton is maradtak. Biztos vagyok abban, hogy ehhez a folyamathoz az energetikai sapka is nyújtott némi segítséget. Még egy fontos adalék: az elmúlt tíz év felgyorsult változásait a sapkát használók sokkal kiegyensúlyozottabban fogadták, mint mások. Mielőtt ezen bárki mosolyogna, gondoljon arra, hogy minden kihívást csak energetikailag kiegyensúlyozott ember tud magabiztosan felvállalni. Az energetikai sapka pedig éppen ebben nyújt segítséget.

Napjainkban újabb lehetőségek tárulnak fel az energetikai sapka fejlesztésében. Mód nyílt arra, hogy a nyugati, illetve a keleti asztrológiai számításokkal az egyéni lehetőségeket jobban figyelembe tudjuk venni. Ehhez felhasználjuk a pontos születési dátumot, (év; hó; nap; perc) ezáltal sokkal érzékenyebbé válik a sapka programozhatósága. Így finomabb lehet az egyéni csakraharmónia megteremtése. Ez önmagában is óriási jelentőségű dolog.

A nyugati asztrológiai számítások alapján más, jelentős beavatkozásokra is mód nyílik. Az előttünk álló év asztrológiai képletéből a káros bolygó sugárzások jelentősen enyhíthetők az ennek megfelelően programozott sapka használatával. Így az egészséghoroszkóp alkalmazása által jelentős segítséget kapunk a betegségek gyógyításában is. Mivel az adott káros bolygóhatásokat tompítani tudjuk, így a betegségek kialakulását, illetve azok kimenetelét is gyengíthetjük. De elmondható, hogy az élet minden területét érintő bolygói behatások is befolyásolhatóvá válnak.

Felvetődik a kérdés, hogy a fenti állításoknak mi a racionális alapja. Az ember fizikai rendszerének a működése és az energetikai rendszer kölcsönös együttműködése, a szervezet biológiai víz állományán keresztül működik. A biológiai víz kristályszerkezete, illetve annak programozottsága nagyon bonyolult mechanizmus szerint zajlik. Ebben a működési módban a Föld és az egész Univerzum együttműködik. Már a születés pillanatában a születési horoszkóp által jelzett paraméterek meghatározzák az ember egész egzisztenciáját. Időarányosan lebontva, életszakaszainkat is meghatározza az Univerzum pillanatnyi energetikai konstellációja, a biológiai vízre gyakorolt hatása által. Felvetődik itt egy kérdés. Miért nem egyformán hat egy kozmikus hatás minden emberre? A válasz egyszerű! Minden ember más és más csakraharmóniával rendelkezik. Ez feltételezi, hogy teljesen más energiákkal képesek kölcsönhatásba kerülni. Tehát az asztrológiai hatások tulajdonképpen az emberrel kölcsönhatásban működnek. Amennyiben befolyásolni tudjuk az ember energetikai működését, azáltal, hogy tompítjuk, vagy erősítjük az egyes bolygói hatásokat, úgy lehetőség nyílik az emberi sors tudatos változtatására is.

Most felvetődik a kérdés, hogyan lehet használni ezt a rendszert a leghatékonyabban? Amikor elkezdtük kidolgozni a Solaris Bioenergetic Line Kalaprendszert, az volt a célunk, hogy az előttünk álló világkorszak - váltáshoz, illetve annak elviseléséhez minden segítséget megadjunk az embereknek. A Kalaprendszer létrehozása után megalkottuk a T-uránia Sárkányvizet, majd röviddel ezután a Shaar - khan Sárkánybort is. A közelmúltban újabb kutatási eredményként lehetőség nyílt a Sárkánybor egyéni energetikai rendszerhez igazított előállítására is. Ez azt jelenti, hogy a kórosan kibillent energetikai rendszert csak egyéni módon lehet helyrehozni. A rendszer pontos ismerete után a korrigálására el tudjuk készíteni az egyéni terapikus bort a páciens számára.

Így mostanra egy teljesen szokatlan, egyedülálló terápiás rendszer jöhetett létre. A T-uránia Sárkányvíz egy rendkívül nagy energiapotenciálú víz, amely képes a biológiai víz állományának a kitisztítására, képes a szervezetben minden szerv működéséhez többlet energiát szállítani, valamint feltölti a szervezet fizikai és érzelmi akkumulátorait. Ez önmagában is képes a szervezet öngyógyító mechanizmusát aktivizálni. A személyes energetikai állapotfelmérés után elkészítjük a személyre szóló Sárkánybor gyártási tervét, majd ez alapján a szükséges bor mennyiséget. A terápiát tovább tudjuk finomítani az asztrológiai módon programozott energetikai sapkával. A keleti gyógyászat alaptanítása, hogy a gyógyítás megkezdése előtt el kell készíteni az illető asztrológiai képletét. Ennek ismerete nélkül ugyanis vakrepülés a terápia. Sokszor nem értjük, hogy miért nem gyógyul a beteg, amikor a legjobb terápiát kapja és a beteg is mindent megtesz a gyógyulásáért. A legtöbb esetben ilyenkor az asztrológiai képlet megmutatja, hogy miért akadozik a gyógyulás. Van úgy, hogy a teljes gyógyulás lehetetlen is, vagy éppen káros bolygói behatások miatt még nem időszerű. Ám az ilyen esetekben is jelentős segítség lehet ez az asztrológiai finom elemeket is figyelembe vevő energetikai sapka!

A sapka csak akkor fejti ki áldásos hatását, ha hordjuk. Természetesen a nap 24-órájában képtelenség a dolog, de 8 - 10-órát gond nélkül lehet viselni. Éjszaka viszont lehetőség van arra, hogy a következő napi T-uránia víz adagunkat a vizes palackra helyezve besugározzuk. Így a víz információit úgy módosítjuk, hogy ugyanazokat a személyre szóló minőségeket be tudjuk vinni és a biológiai víz állományunkat ugyanolyan behatásoknak tesszük ki, mint a sapka folyamatos használatakor. Ugyanez a módszer alkalmazható a sárkánybor további programozására is.

Itt azonban el kell mondanunk, hogy a módszer igazán csak a T-uránia Sárkányvíz és a Shaar-khan Sárkánybor esetében működik. Csak ezeknek a molekulaszerkezete és energetikai potenciálja alkalmas a hatékony programozásra.

Az elmúlt 15 év kutatási eredményei mára egy teljes rendszert alkotnak. Mind a gyógyuláshoz, mind a személyes fejlődés felgyorsításához hatékony rendszer jött létre a fenti technológiával.

Harsányi László